Agrohemijska

 • Para hloro fenol 106-48-9

  Para hloro fenol 106-48-9

  ☑ Uglavnom se koristi u pesticidima, medicini, bojama, plastici i drugim industrijama, također se koristi kao sredstvo za promjenu boje etanola, selektivno otapalo za rafinirano mineralno ulje, mikroskopska analiza i tako dalje.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzoraka, stalak...
 • Propargil alkohol 107-19-7

  Propargil alkohol 107-19-7

  ☑ Važan intermedijer u organskoj sintezi.U farmaceutskoj industriji propargil alkohol je važan međuprodukt u sintezi fosfomicin natrijuma, fosfomicin kalcijuma, sulfadiazina, a koristi se i u proizvodnji akroleina, akroleina, vitamina A i drugih medicinskih proizvoda.U industriji pesticida koristi se za sintetizaciju kermitnih pesticida.☑ Može poboljšati efikasnost poliranja kao sredstvo za posvjetljivanje (za galvanizaciju) ☑ Važan sredstvo za uklanjanje rđe.Propargil alkohol i...
 • Akrilonitril 107-13-1

  Akrilonitril 107-13-1

  ☑ Akrilonitril se koristi u proizvodnji akrilnih vlakana, smola i površinskih premaza;kao međuprodukt u proizvodnji lijekova i boja;kao modifikator polimera;i kao fumigant.☑ Akrilonitril se prvenstveno koristi u proizvodnji akrilnih i modakrilnih vlakana.Također se koristi kao sirovina u proizvodnji plastike (akrilonitril-butadien-stiren i stiren-akrilonitril smole), adiponitrila, akrilamida i nitrilne gume i barijernih smola.☑ Više od...
 • Trifluoroacetil hlorid (TFAC) 354-32-5

  Trifluoroacetil hlorid (TFAC) 354-32-5

  ☑ Široko se koristi u medicini, pesticidima, organskim poluproizvodima i finim hemikalijama.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, striktan proces upravljanja ča...
 • Kinolin 91-22-5

  Kinolin 91-22-5

  ☑ Široko se koristi u medicini, pesticidima, organskim poluproizvodima i finim hemikalijama.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, striktan proces upravljanja ča...
 • 4-Fluoroanilin 371-40-4

  4-Fluoroanilin 371-40-4

  ☑ Koristi se kao analitički reagens u enzimskoj detekciji glukoze.☑ Intermedijer u proizvodnji herbicida i regulatora rasta biljaka.☑ Upotrebljen kao jedan od ciljnih zagađivača tokom istraživanja biorazgradivosti fluoriranih jedinjenja u aerobnim uslovima.☑ Koristi se za sintezu luminiscentnih i kationskih monociklometaliranih monoaril kompleksa zlata(III).☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod...
 • Metil metoksiacetat (MMA) 6290-49-9

  Metil metoksiacetat (MMA) 6290-49-9

  ☑ Obično se koristi kao sirovina u proizvodnji pesticida, boja, lijekova.☑ Koristi se u pripremi vitamina B6 i 4-hidroksi-2-merkapto-5-metoksipirimidina (II).☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzoraka, standard...
 • Di-n-propilamin 142-84-7

  Di-n-propilamin 142-84-7

  ☑ Priprema pesticida, lijeka, emulgatora ☑ Dipropilamin je intermedijer herbicida fluralina i aminosulafrina, trava Dan, aminodiola.☑ Organske sintetičke sirovine.Koristi se za pripremu pesticida, lekova (diproglamid,), konzervansa za kotlove itd. ☑ Koristi se u proizvodnji lekova, pesticida, boja, mineralnih flotacionih agenasa, emulgatora i finih hemijskih intermedijera.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;...
 • 2,6-Dietilanilin 579-66-8

  2,6-Dietilanilin 579-66-8

  ☑ međuprodukt za proizvodnju alahlor, butaklor, metolaklor-herbicida, tiafentiuron-insekticida, karbodiimida i RIM-PUR-a.☑ koristiti kao reagens u sintezi herbicida, na primjer Butaklor (B689925);hloracetanalidni herbicid koji se prije izbijanja obično koristi za suzbijanje korova u riži, kao i pamuku, kukuruzu, pšenici i drugim usjevima.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija i...
 • 1,2,4-TRIAZINON 33509-43-2

  1,2,4-TRIAZINON 33509-43-2

  ☑ To je intermedijer koji se koristi za proizvodnju metribuzina koji je efikasniji i manje toksičan pesticid.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, strogu...
 • Hidroksilamin sulfat (HAS) 10039-54-0

  Hidroksilamin sulfat (HAS) 10039-54-0

  ☑ Uglavnom se koristi u pripremi kaprolaktama i kao intermedijer za lijekove i pesticide;☑ Njegovi derivati ​​oksima ili derivati ​​hidroksaminske kiseline mogu se koristiti za proizvodnju insekticida kao što su metomil, aldikarb i tiodimetomil, kao i fungicida i herbicida;☑ Hidroksilamin sulfat je redukciono sredstvo, sredstvo za razvijanje i vulkanizaciju gume.Važna je sirovina za sintezu kaprolaktama.Koristi se i u proizvodnji derivata izoksazola, sulfonamida d...

Kontaktiraj nas

Uvek smo spremni da Vam pomognemo.
Kontaktirajte nas odmah.
 • Adresa: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Šangaj 200030 Kina
 • Telefon: +86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • Adresa

  Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Šangaj 200030 Kina

  E-mail

  Telefon