Proizvodi

 • Amini, C10-C14-terc-alkil 68955-53-3

  Amini, C10-C14-terc-alkil 68955-53-3

  Izgled: Bezbojna do svijetlo žuta tekućina Ukupna vrijednost amina (mg KOH/g): 280-303 Voda: 0,3% max. Specifična težina na 25/15,6 oC : 0,800-0,820 Boja (Gardner): 2max. Neutralizacijski ekvivalent (g/mol): 185-200 160kg/čelični bačva, 15Mt/ISO rezervoar UN br.2922, klasa:8, grupa pakovanja:III ☑ Može se koristiti kao modifikator rastvaranja i sredstvo protiv habanja pri ekstremnom pritisku nerastvorljivog u ulju sredstva protiv habanja zbog odlične rastvorljivosti u ulju ;☑ Može se koristiti kao efikasan aditiv za poboljšanje stabilnosti skladištenja...
 • Natrijum etoksid 141-52-6

  Natrijum etoksid 141-52-6

  ☑ Koristi se kao jak alkalni katalizator, sredstvo za etoksilaciju i kao sredstvo za kondenzaciju i redukciju u organskoj sintezi. Također se koristi za pesticide i kao analitički reagens.☑ Koristi se u proizvodnji fenobarbitala, butazona, proektosterona, metildope, tetrakain hidrohlorida, pertuzina, metotreksata, pirimetamina, pifurampicilina u farmaceutskoj industriji.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Odobrenje proizvoda...
 • N,N-dimetilcikloheksilamin (DMCHA) 98-94-2

  N,N-dimetilcikloheksilamin (DMCHA) 98-94-2

  ☑ Koristi se u poliuretanskoj plastici i tekstilu i kao hemijski intermedijer.☑ Koristi se kao promjenjivo hidrofilno otapalo (SHS) za ekstrakciju lipida iz zamrzavanjem osušenih uzoraka mikroalgi Botryococcus braunii za proizvodnju biogoriva.☑ Koristi se kao katalizator u trokomponentnoj organski kataliziranoj Strecker reakciji na vodi.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Taman na vrijeme...
 • 2-metiltetrahidrofuran 96-47-9

  2-metiltetrahidrofuran 96-47-9

  ☑ Uglavnom se koristi kao rastvarač smole, prirodne gume, etil celuloze i kopolimera hloroctene kiseline i vinil acetata.☑ U farmaceutskoj industriji koristi se u sintezi lijekova protiv bolesti kao što je primakin fosfat.☑ Djeluje kao rastvarač za Grignardov reagens u organometalnim reakcijama i igra važnu ulogu kao motorno gorivo.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u sedam...
 • 2-n-propil-4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)benzimidazol 152628-02-9

  2-n-propil-4-metil-6-(1-metilbenzimidazol-2-il)benzimidazol 152628-02-9

  ☑ Koristi se kao intermedijer lijeka Telmisartan (T017000).☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, slijedi striktan proces upravljanja promjenama...
 • Para hloro fenol 106-48-9

  Para hloro fenol 106-48-9

  ☑ Uglavnom se koristi u pesticidima, medicini, bojama, plastici i drugim industrijama, također se koristi kao sredstvo za promjenu boje etanola, selektivno otapalo za rafinirano mineralno ulje, mikroskopska analiza i tako dalje.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzoraka, stalak...
 • Propargil alkohol 107-19-7

  Propargil alkohol 107-19-7

  ☑ Važan intermedijer u organskoj sintezi.U farmaceutskoj industriji propargil alkohol je važan međuprodukt u sintezi fosfomicin natrijuma, fosfomicin kalcijuma, sulfadiazina, a koristi se i u proizvodnji akroleina, akroleina, vitamina A i drugih medicinskih proizvoda.U industriji pesticida koristi se za sintetizaciju kermitnih pesticida.☑ Može poboljšati efikasnost poliranja kao sredstvo za posvjetljivanje (za galvanizaciju) ☑ Važan sredstvo za uklanjanje rđe.Propargil alkohol i...
 • Akrilonitril 107-13-1

  Akrilonitril 107-13-1

  ☑ Akrilonitril se koristi u proizvodnji akrilnih vlakana, smola i površinskih premaza;kao međuprodukt u proizvodnji lijekova i boja;kao modifikator polimera;i kao fumigant.☑ Akrilonitril se prvenstveno koristi u proizvodnji akrilnih i modakrilnih vlakana.Također se koristi kao sirovina u proizvodnji plastike (akrilonitril-butadien-stiren i stiren-akrilonitril smole), adiponitrila, akrilamida i nitrilne gume i barijernih smola.☑ Više od...
 • Trifluoroacetil hlorid (TFAC) 354-32-5

  Trifluoroacetil hlorid (TFAC) 354-32-5

  ☑ Široko se koristi u medicini, pesticidima, organskim poluproizvodima i finim hemikalijama.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, striktan proces upravljanja ča...
 • Kinolin 91-22-5

  Kinolin 91-22-5

  ☑ Široko se koristi u medicini, pesticidima, organskim poluproizvodima i finim hemikalijama.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnih kompanija u nekoliko industrija;☑ Isporuka na vrijeme: rok isporuke 1 sedmica.☑ Imamo kompletan sistem upravljanja kvalitetom, ne ograničavajući se na uzorkovanje, metodu analize, zadržavanje uzorka, standardni radni proces;☑ Freemen osigurava konzistentnost kvaliteta, striktan proces upravljanja ča...
 • 4-Fluoroanilin 371-40-4

  4-Fluoroanilin 371-40-4

  ☑ Koristi se kao analitički reagens u enzimskoj detekciji glukoze.☑ Intermedijer u proizvodnji herbicida i regulatora rasta biljaka.☑ Upotrebljen kao jedan od ciljnih zagađivača tokom istraživanja biorazgradivosti fluoriranih jedinjenja u aerobnim uslovima.☑ Koristi se za sintezu luminiscentnih i kationskih monociklometaliranih monoaril kompleksa zlata(III).☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod...
 • Diciklopentadien (DCPD) 77-73-6

  Diciklopentadien (DCPD) 77-73-6

  ☑ Koristi se u smolama, posebno nezasićenim poliesterskim smolama.☑ Prekursor za pripremu endo-tetrahidrodiciklopentadiena, koji reaguje sa aluminijum hloridom na višoj temperaturi dajući adamantin.☑ Koristi se u modifikaciji tungovog ulja, lanenog ulja, sojinog ulja, ribljeg ulja, itd., što može ubrzati sušenje i poboljšati otpornost na vodu i alkalije.☑ Više od 30 godina iskustva u proizvodnji;☑ Registrirani materijal prema EU-REACH propisima;☑ Proizvod odobren od strane multinacionalnosti...
123Dalje >>> Stranica 1 / 3

Kontaktiraj nas

Uvek smo spremni da Vam pomognemo.
Kontaktirajte nas odmah.
 • Adresa: Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Šangaj 200030 Kina
 • Telefon: +86-21-6469 8127
 • E-mail: info@freemen.sh.cn
 • Adresa

  Suite 22G, Shanghai Industrial Investment Bldg, 18 Caoxi Rd(N), Šangaj 200030 Kina

  E-mail

  Telefon